Thursday, September 5, 2013

Ur Hans Jäger's dagbok. Oct 13, 2000
"Jag är vetenskapligt bekräftad. Jag är inte rädd."

No comments:

Post a Comment