Thursday, March 7, 2013


Ur Hans Jäger's dagbok. April 05, 2000
"Jag donerade en njure idag,
det vill jag inte göra en gång till"

No comments:

Post a Comment