Saturday, March 17, 2012

:::

När tystnaden tar grepp om hämningar och synden smyger i ljudbarriären, då står hon där och förbarmar sig över spilld sanning.

No comments:

Post a Comment